MTÜ Vabariiklik Kutseliste Hambatehnikute Selts
 

Vabariiklik Kutseliste Hambatehnikute Selts (VKHS) on eksisteerinud alates 2001. aastast, ühendades kutset omavaid hambatehnikuid ning korraldades kutsete omistamist hambatehnikutele.

2014 aasta sügisest alustas selts reorganiseerimis- ja restruktureerimiskavaga, mille tulemusena muudeti juhatuse koosseisu ning muutmist ootab seltsi põhikiri.

Alanud on ka koostöö Eesti Hambaarstide Liiduga. 2015 aasta kulminatsiooniks oli augustis toimunud Eesti Hambaarstdie Päevad 2015 koos loengute ja eelkursustega ka hambatehnikutele.

SELTSI EESMÄRGIKS ON:

 
* Kutselistele hambatehnikutele - kutseoskuste arendamine, koolitamine, kvalifikatsiooni tõstmine.

* Labori omanikele/ labori juhatajatele / ettevõtjatele - infovahetus, kvaliteedi hoidmine.

* Hambaarstidele/ teistele eriala inimestele - infovahetus, teadlikkuse tõstmine.

* Kõrgkoolile/ hambatehnika õppetoolile - kutseorgan, õppekava oleneb kutsekoja kvalifikatsioonist tulenevatest nõudmistest.

* Seltsi liikmetele - infovahetus, kogemuste vahetus, teadmiste jagamine.